18077.jpg

Maria in het klein en in het grootGeschreven door Danneels Godfried Kard.

De Tenhemelopneming van Maria toont, ons kinderen van God en leden van het Lichaam van Christus, onze ware bestemming. Zoals Maria, onze moeder,
zijn we uitverkoren deel te hebben aan de...
Op bestelling

Bestel 'Maria in het klein en in het groot'

2,50 EUR

Afwerking
Paperback
Dikte
105 mm
Publicatie
okt 5, 2017
EAN - code
9789085283911
Categorie
Uitgeverij
Halewijn

Over de auteurDanneels Godfried Kard.

Kardinaal Godfried Danneels studeerde filosofie en theologie in Leuven en Rome. Hij werd priester gewijd in 1957 en werd hoogleraar in liturgie en sacramentenleer aan het seminarie van Brugge en aan de K.U.Leuven. In 1977 werd hij bisschop van Antwerpen, en eind 1979 aartsbisschop van Mechelen- Brussel. Paus Johannes-Paulus II benoemde hem tot kardinaal op Lichtmis 1983. Hij was en is nog lid van verschillende Romeinse congregaties. In 2009 kondigde hij zijn pensioen aan.

Ontdek Rooms Katholieke traditie 'Een kleine leefregel'  van Danneels Godfried Kard.  voor maar 2,50 EUR