CoverFront

Kleine kruisweg met Thérèse - hardcoverGeschreven door Driessen Iny

De vier evangelies brengen nogal uitvoerig het verhaal van de laatste dagen van Jezus: zijn aanhouding, veroordeling, lijden, kruisiging… Die teksten geven al heel vroeg in de geschiedenis aanleiding tot commentaar of bezinning; ze inspireren veel kunstenaars en nodigen de christenen uit tot gebed. In de loop van de eeuwen worden die scènes uitgebeeld en voorwerp van verering. Zo ontstaat stilaan de ‘kruisweg van Jezus’. Die krijgt zijn definitieve vorm (veertien ‘staties’) vooral in onze streken en in Spanje (zeventiende eeuw). Het bidden van de kruisweg blijft een populaire devotie: veel mensen putten moed en sterkte uit het geduldig en liefdevol voorbeeld van de lijdende Jezus. Zeer veel kerken of bedevaartplaatsen hebben een kruisweg (geschilderd of gebeeldhouwd). Zo staat er ook een, onopvallend, achter de basiliek van Lisieux (Frankrijk): bij elke statie vind je er een korte tekst uit de geschriften van Thérèse. Iny Driessen blijft even stilstaan bij die korte, krachtige teksten. Ze stimuleren haar om zelf een bezinning en een gebed te schrijven bij elke statie, in de geest van Thérèse. Willy Peeters tekent met groot talent het verhaal van Jezus’ lijden.

In voorraad

Bestel 'Kleine kruisweg met Thérèse - hardcover'

6,00 EUR

Afwerking
Hardback
Publicatie
jan 8, 2009
EAN - code
9789076671000
Uitgeverij
Carmelitana

Over de auteurDriessen Iny

Ontdek Psalmen  'Bij dag, bij nacht'  van Driessen Iny  voor maar 3,00 EUR