CoverFront

Onderstroom - Handboek voor gebed 1Geschreven door Noyen Carlos

'Onderstroom' is opgevat als een handboek, als een werk- of doeboek rond het gebed. Het bestaat uit hoofdstukken van gelijke lengte die als een tweeluik zijn opgebouwd. Het ene luik bestaat uit een basistekst, een theoretische handreiking die gecondenseerd is geschreven door telkens een andere auteur.Het andere luik bestaat uit een gevarieerd aanbod van allerhande teksten: gedichten, gebeden, getuigenissen, uitlegteksten, bezinningsteksten, doetips, oefeningen, werkopdrachten, liederen, afbeeldingen (beeld, schilderij, icoon) met commentaar, wegwijzers, lees-, luister- en filmtips, bijbelcitaten. De teksten uit dit tweede luik sluiten alle nauw aan bij woorden, zinnen of paragrafen uit de basistekst. De verwijzingen naar deze teksten zijn aangebracht met verwijzingstekens in de basistekst. Op deze manier wordt de basistekst opengetrokken en groeit hij uit. De illustratieve teksten van luik twee zijn niet bijkomstig of willekeurig. De teksten werden met zorg gekozen opdat de lezer zich de inhoud van de basistekst vanuit verschillende invalshoeken eigen kan maken.
In voorraad

Bestel 'Onderstroom - Handboek voor gebed 1'

3,00 EUR

Afwerking
Hardback
Publicatie
jan 8, 2009
EAN - code
9789076671574
Uitgeverij
Carmelitana

Over de auteurNoyen Carlos

Ontdek Teresa van Avila 'Spirituele Meesters - Teresa van Avila'  van Noyen Carlos  voor maar 14,95 EUR