16241.jpg

De dialoogGeschreven door Van Siena Catharina

Het heeft even geduurd voordat er een nieuwe vertaling van De Dialoog van de heilige Catharina van Siena (1347-1380) het licht zag. De laatste verta-
ling stamt uit 1935 en is voor de lezer van vandaag nauwelijks meer toegankelijk. En dat is jammer. Want de schriftelijke weergave van de tweegesprek-
ken tussen God en zijn dienares Catharina van Siena vormen een uniek spiritueel document dat ook, of juist, in deze tijd kan verwonderen en inspireren.
De tijd waarin deze kerklerares leefde werd gekenmerkt door verval en verdeeldheid in de Kerk en de verschrikkelijke gevolgen van de pest die een
derde deel van de bevolking wegvaagde. Catharina is een van de lichtpunten van de 14e eeuw. Door haar geestelijke helderheid, haar diep beleefde
religiositeit en haar radicale beleving van het evangelie was zij sterk betrokken bij het lijden van haar medemens en bij het lijden van de Kerk. Dat zelfs
de paus door haar werd bewogen zijn rol als 'Christus op aarde' op te nemen en vanuit Avignon terug te keren naar Rome is historisch en een kerklerares
waardig. De Dialoog is ontstaan vanuit een diepe mystieke ervaring van God die steeds opnieuw mensen in vuur en vlam weet te zetten: 'U bent een
diepe Zee, o eeuwige Drie-eenheid, waarin ik, hoe dieper ik duik, steeds meer vind, en hoe meer ik vind, hoe meer ik ga zoeken'.
Gelimiteerde voorraad

Bestel 'De dialoog'

19,50 EUR

EAN - code
9789062570379
Categorie