Over boekhandel en uitgeverij Carmelitana

Boekhandel Carmelitana

Onze boekhandel wil een open ontmoetingsplaats worden voor mensen op zoek naar zingeving. Iedereen is van harte welkom. Je vindt bij ons een breed aanbod in de diepte aan boeken voor jong en oud en een grote collectie CD’s en DVD’s. Ook een exclusief aanbod wenskaarten o.a. van de Uitgeverij Muurkranten en kunstartikelen. Spiritualiteit in woord, beeld en klank!

hart.jpg

Schoonheid is zichtbaar geworden liefde. Plato

Uitgeverij Carmelitana

Onze uitgeverij houdt zich specifiek bezig met het uitgeven van religieus geïnspireerde boeken die bijdragen tot de verspreiding van de christelijke spiritualiteit, mystiek en meditatie enerzijds en de typische karmelitaanse spiritualiteit anderzijds.

We willen heel duidelijk de ontwikkeling in de hedendaagse theologie en spiritualiteit volgen en trachten een antwoord te geven op de spirituele nood van onze tijd. Ook willen we de dialoog tussen geloof en psychologie bevorderen

boek.jpg

Lezen is voor de geest wat beweging is voor het lichaam. Sir Richard Steele

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.

Johann Wolfgang von Goethe