Inspirerende gebeden bij Carmelitana

Inspirerende gebeden bij Carmelitana

Ben je op zoek naar mooie gebeden die weten te begeesteren? Bij Carmelitana vind je een ruim aanbod aan religieuze en bezinnende gebeden voor een ruimer en rijker leven. Christelijke gebeden zijn er voor diverse gelegenheden, momenten, stemmingen en intenties. Zo is er de voorbede, het dankgebed, de lofprijzing, het belijden, de voorgeschreven gebeden, het zegengebed, het Onze Vader gebed en gebeden rond de maaltijd. Kom snel de vele mogelijkheden ontdekken, zowel in onze webshop als in onze boekhandel.

Ontdek ons mooie aanbod aan gebeden

Verschillende soorten christelijke gebeden

Wanneer Christenen zich tot God willen wenden, dan gaan ze bidden. Dat kan zowel in groep in de kerk, als samen in een kapel of alleen thuis bijvoorbeeld. Er zijn verschillende momenten en redenen waarom men gaat bidden. Bij deze brengen we een overzicht aan de meest voorkomende christelijke gebeden.

Bekende Christelijke gebeden

-          Eén van de meest bekende gebeden binnen het Christendom is het Onze Vader. Het is het gebed dat Jezus Christus zijn leerlingen aanleerde en ook in de Bijbel voorkomt. Tot op vandaag wordt het Onze Vader door christenen wereldwijd gebeden. Zo vormt ook het “Wees gegroet Maria” één van de belangrijkste christelijke gebeden.

Gebeden om te vragen

-          Het gebed als belijden is een gebed waarbij men zijn zonden belijdt door aan God te vertellen wat je verkeerd deed en hem vervolgens vergeving te vragen. Maar het kan ook een gebed zijn waarin men zijn geloof in God belijdt en dus aan God vertelt dat je in hem gelooft en op hem vertrouwt.

-          Het gebed als voorbede is een gebed waarbij men om een gunst vraagt aan God. Dat kan bijvoorbeeld om hulp, een zegen of vergeving zijn. Daarnaast kan een voorbede zowel voor jezelf als voor anderen zijn.Sommige voorbeden zoals deze in de Bijbel voorkomen, zijn ook smeekgebeden.

-          Zegengebeden zijn gebeden waarbij men goede dingen over iemand anders uitspreekt. Zo kan men om bescherming, genade of vrede vragen voor anderen.

Gebeden om te danken

-          Dankgebeden zijn gebeden waarbij men God gaat danken, bijvoorbeeld voor genezing, gezondheid, eten of een succes. In de Bijbel komen verschillende dergelijke gebeden voor en het wordt ook aangemoedigd om dergelijke gebeden te doen.

-          Gebeden rond de maaltijd komen ook veelvuldig voor in de bijbel. Zo is er een stuk waarin Jezus Christus een dankgebed zegt voor het brood tijdens het avondmaal. Ook ochtendgebeden en avondgebeden vormen veelal ook een vorm van dankgebed.

-          Ook voorgeschreven gebeden zijn gebeden die veel voorkomen in de Bijbel. Voorgeschreven gebeden zijn bijvoorbeeld morgengebeden en avondgebeden. Deze bouwen zich vaak op rond het moment van de dag en zijn veelal ook een soort van dankgebeden.

-          Lofprijzingen gaan hier nog een stapje in verder. Het zijn gebeden waarbij men God gaat prijzen voor alles wat hij doet. Zo zijn er heel wat psalmen die lofzangen gericht zijn aan God.

Bij Carmelitana kan je terecht voor zowel gebeden en inspirerende woorden, als voor boeken over gebed en chritselijke meditatie. Wij bieden gebeden in diverse vormen zoals boeken met gebeden, handboeken met gebeden, wenskaarten met gebeden, sleutelhangers met gebeden, eucharistie gebeden, kinderboeken met gebeden, CD’s met gezongen gebeden en zoveel meer. Ontdek het allemaal bij Carmelitana, online in de webshop of in onze fysieke winkel, en laat je inspireren door deze krachtige momenten van gebed.

Bijzonder aanbod aan Christelijke gebeden, gebeden om te vragen en dankgebeden

Ontdek het allemaal in onze webshop