CoverFront

De wereld in een korrel zandGeschreven door Rizzuto Giovanni

In deze Inleiding tot de filosofie van de mystiek wordt er historisch en systematisch naar mystieke ervaringen gekeken. Het historische deel gaat in op mystiek in westerse en niet-westerse religieuze tradities zoals neoplatonisme, christendom, islam, hindoeïsme, (zen-)boeddhisme en taoïsme. In het sys-tematische deel worden wijsgerige vragen gesteld over de theoretische en ethische claims van mystici zoals: ‘bestaat het object van mystiekeervaringenwel of is het een illusie?’, ‘welke gevolgen heeft mystiek voor ons morele handelen?’, ‘waarin verschilt mystieke kennis van andere soorten kennis?’
Deze vragen zijn voor de wijsbegeerte van eminent belang maar worden zelden gesteld laat staan beantwoord. Dit boek is een bescheiden poging dezeleemte op te vullen.
Giovanni Rizzuto (1958) heeft filosofie, theologie en Indische talen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceerde filosofie en mensweten-schappen aan verschillende hogescholen en is thans actief als zelfstandig onderzoeker, essayist en beeldend kunstenaar. Hij publiceert regelmatig in o.a.Filosofie Tijdschrift, Hollands Maandblad en Streven over wijsgerige, cultureel-maatschappelijke en literaire thema’s.
In voorraad

Bestel 'De wereld in een korrel zand'

22,95 EUR

Afwerking
Paperback
Dikte
135 mm
Publicatie
mei 11, 2023
EAN - code
9789062711758
Categorie
Uitgeverij
Synthese