CoverFront

Oog in oogGeschreven door Bras Kick

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.' - Paulus in 1 Korintiërs 13:12 Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend
religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. In poëzie, preken, gebeden of visioenen, maar ook in
beeldende kunst, zoals de schilder- en beeldhouwkunst, en de architectuur. In Oog in oog presenteer en becommentarieert mystiekkenner Kick Bras
teksten en kunstvoorwerpen uit allerlei eeuwen, landen en joods-christelijke tradities, en ontsluit hun blijvende zeggingskracht. Hij verbindt de verbale
en visuele uitingen met elkaar, als verwanten die allemaal op die Ene, op het goddelijke mysterie, zijn gericht. In 55 hoofdstukken maakt de lezer een
pelgrimsroute langs een schat aan kunstwerken en teksten, van Hadewijch tot Bonhoeffer, van Giotto tot Rothko en van Chagall tot Caravaggio. Aan
bod komen centrale thema's als de mystieke ervaring, gods- en mensbeelden, en de mystieke weg, met al de metaforen en beelden die daaraan
ontsproten. Oog in oog is een rijk geïllustreerd, full colour boek dat uitnodigt tot kijken, lezen, overdenken en mijmeren, en dat alle ruimte geeft om tot
nieuwe kennis en tot nieuwe inzichten te komen. Dr. Kick Bras (1949) is theoloog en publiceert over spiritualiteit, mystiek en meditatie. Als onderzoeker
is hij gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de studie van de spiritualiteit in het licht van
de joodse en christelijke traditie. Eerder doceerde hij spiritualiteit aan de Theologische Universiteit van Kampen. Van zijn hand verscheen bij Skandalon
Een met de Ene. Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot (2013). Zie ook www.kickbras.nl. Kick Bras in de inleiding: Op de omslag
van dit boek zien we een 'Abstracte kop' van de Russisch/Duitse expressionistische schilder Alexej von Jawlensky (1864-1941). Het schilderij heeft de
bijnaam: 'Innerlijk schouwen'. Het is een gelaat dat naar ons is toegewend, maar de blik is naar binnen gericht. We zien een gezicht in uiterste
concentratie, gericht op een innerlijk visioen. Met 'innerlijk schouwen' gebruikte Jawlensky een oude terminologie, die we al tegenkomen bij Griekse
wijsgeren en in vele vormen van christelijke mystiek. Het is een mooie term die iets wezenlijks zegt over de ervaringen en inzichten die in dit boek aan
de orde komen en die we ook wel aanduiden met het begrip 'mystiek'.
Op bestelling

Bestel 'Oog in oog'

27,50 EUR

Afwerking
Paperback
Dikte
166 mm
Publicatie
jul 18, 2017
EAN - code
9789492183569
Categorie
Uitgeverij
Skandalon uitgeverij b.v.

Over de auteurBras Kick

Ontdek Moderne theologie 'Voor het leven'  van Bras Kick  voor maar 17,99 EUR