Titus Brandsma Viering en panelgesprek

24 mei 2022

Titus Brandsma

18.15 uur Eucharistieviering in de kerk

19.30 uur Pauze

20.00 uur Panelgesprek met mgr. dr. Gerard de Korte, Emmanuel Van Lierde en pater Paul De Bois o.l.v. Frederique Vanneuville

21.00 uur Aperitief in de pandgang van het klooster

Toegang gratis – inschrijving niet nodig


Programma

De Nederlandse Karmeliet Titus Brandsma O.Carm. wordt op zondag 15 mei aanstaande door paus Franciscus heilig verklaard  tijdens een plechtige eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Ook de Vlaamse Karmelieten willen graag stil staan bij deze bijzondere persoon en nieuwe heilige van de Lage Landen. De bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. dr. Gerard de Korte zal voorgaan in een plechtige eucharistieviering. Aansluitend vindt een panelgesprek plaats over de actuele betekenis van Titus Brandsma met bisschop De Korte, hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde van Tertio en pater Paul De Bois, provinciaal overste van de Vlaamse Karmel. Moderator van het gesprek is Frederique Vanneuville, redacteur van Tertio.

Heilig vuur

Titus Brandsma (1881-1942) werd geboren in Oegeklooster, als telg van een oude, katholieke boerenfamilie uit Friesland. Als 11-jarige verhuisde hij naar Megen in Noord-Brabant, om zijn humaniora bij de Franciscanen te volgen. Daarna trad hij in bij de Karmelieten. Hij werd in 1905 priester gewijd en ging aansluitend in Rome filosofie studeren. In 1909 keerde Titus terug naar Oss om les te geven aan jonge Karmelieten. Daarnaast was hij hoofdredacteur van de plaatselijke krant en zette hij zich in voor de arbeiders in Oss, onder andere door een bibliotheek op te richten en als directeur van de plaatselijke middelbare handelsschool. In 1923 kreeg hij een benoeming tot hoogleraar aan de net opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. In 1932 werd Titus daar rector magnificus. Naast zijn leven als kloosterling en zijn wetenschappelijke werk schreef Titus Brandsma talloze artikelen en was hij actief als geestelijk adviseur, onder meer van de Nederlandse Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. Hij maakte zich sterk voor betere arbeidsvoorwaarden van journalisten en bepleitte dat er een eigen beroepsopleiding zou komen. Dat werd pas na zijn dood gerealiseerd. Titus Brandsma sprak al in de jaren dertig zijn grote bezorgdheid uit over de ontwikkelingen in Duitsland en de antisemitische propaganda van de nazi’s. Hij was de naaste adviseur van de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Jan de Jong in het verzet tegen de Jodenvervolging.In december 1941 bezocht hij namens de aartsbisschop alle hoofdredacteuren van katholieke dagbladen, met een verbod om advertenties van de nationaalsocialistische beweging op te nemen. Dat leidde tot zijn arrestatie en uiteindelijk deportatie naar het concentratiekamp Dachau. Op 26 juli 1942 werd hij met een dodelijke injectie door een kamparts vermoord. Paus Johannes Paulus II verklaarde in 1985 Titus Brandsma als martelaar zalig. Nadat de Amerikaanse Karmeliet Michael Discroll op onverklaarbare wijze genas van een tumor stond de weg naar de heiligverklaring van Titus open.